Muuda salasõna

Müügitingimused

4
Broneeri
Sinu otsingutulemus

Broneerimine ja maksmine Majutusettevõttes

 • Broneerimine
 • Broneerimisel tuleb tasuda ettemaks 100% majutuse hinnast.
 • Broneerida saab kodulehe broneerimissüsteemi kaudu.
 • Aktsepteerime ainult kohalikku valuutat – eurosid.
 • Kui soovite pikendada oma kohalviibimist meie majutusasutuses, siis tuleb sellest eelnevalt informeerida ja paluda pikendada sissepääsukoodi. Palume informeerida e-kirja või telefoni teel. Kontaktid leiate https://orangeapartments.ee/kontaktid/
 • Juhul kui lahkute varem, palun teavitage sellest meid teavitada. Kasutamata jäänud ööde maksumus ei kuulu tagastamisele.
 • Check – in ja Check – out
 • Sisseregistreerimine alates kl 15.00-st.
 • Korteri kood ja/või võti on personaalne ja klient vastutab oma koodi ja/või võtme konfidentsiaalsuse eest.
 • Toavõtmete ja/või koodi turvalisuse eest vastutab klient. Võtmete/koodi kaotamise korral, palume meid koheselt informeerida. Võtmete kaotamise korral on trahv 100 EUR.
 • Korter peab olema vabastatud lahkumise päeval hiljemalt kella 12.00-ks, kui ei ole eelnevalt teisiti kokku lepitud.
 • Majutuse hinnad
 • Kõik majutuse hinnad on välja toodud meie kodulehel www.thomashome.ee apartmentite all eurodes.
 • Avaldatud hinnad sisaldavad värsket ja puhast voodipesu, käterätikuid, seepi, tualettpaberit, köögiseadmeid ja tarvikuid, tasuta parkimist maja parklas (Sipelga korterite puhul ainult), wifit, pesupesemise võimalust, külastusele eelnevat ning järgnevat koristust. Juhul, kui külastuse pikkus on vähemalt nädal, toimub vahekoristus kliendiga eelnevalt kokku lepitud ajal.
 • Nädalavahetuse hinnad kehtivad reedeti ning laupäeviti.
 • Majutusettevõttel on õigus muuta hindu eelneva etteteavitamiseta.
 • Kliendi kohustused
 • Kasutada korterit sihtotstarbelistel eesmärkidel ja hoida korterit korras.
 • Tarbida vett ja elektrit säästlikult.
 • Mitte lubada võõraid tuppa.
 • Välisjalanõud on kohustuslik ära võtta esikus.
 • Kui te lahkute korterist, kontrollige et uks oleks korralikult lukustatud.
 • Korterites ja trepikodades on suitsetamine rangelt keelatud! Suitsetamine on lubatud vaid õues või rõdul. Trahv suitsetamise eest korteris või trepikojas on 100 EUR.
 • Majast või korterist ei tohi mitte midagi kaasa võtta ega välja viia.
 • Asjade kadumisest ja nende kahjustamisest tuleb Majutusettevõtet teavitada koheselt. Juhul, kui tõendatakse kliendi süüd esemete kadumisel või vigastamisel, siis klient vastutab selle eest ja on kohustatud kompenseerima Majutusettevõttele tekitatud kahju.
 • Majutusettevõte ei vastuta kliendi isiklike asjade kadumise eest.
 • Kui klient käitub lärmakalt või agressiivselt teiste külaliste, naabrite või Thomas’ Home töötajate suhtes, on Thomas’ Home-l õigus nõuda kliendilt rahalist kompensatsiooni.
 • Külaliskorterid ei ole mõeldud ürituste/pidude korraldamiseks. Lubatud inimeste arv on vastavalt voodikohtade arvule.
 • Öörahu algab 23.00 ja lõppeb 7:00. Öörahu rikkumise eest on trahv 320 EUR.
 • Korterites on keelatud korraldada pidusid ning tekitada liigset lärmi. Inimesed, kes tekitavad lärmi, võtavad osa peost korteris ajavahemiskul 23:00-07:00 või ületavad lubatud külaliste arvu, tõstetakse korterist välja ilma raha hüvitamiseta.
 • Korter tuleb vabastamisel jätta heasse seisukorda. Kui korteri seisukord nõuab erikoristust, siis kompenseerib klient/korteri broneerija koristuse kulud.
 • Kaotatud ja leitud asjade kohta saab infot küsida telefoni või e-posti teel. Thomas’ Home hoiab leitud esemed maksimaalselt 3 kuud. Pärast selle perioodi möödumist, asjad visatakse minema.
 • Lemmikloomad
 • Lemmikloomad ei ole lubatud.
 • Broneeringute tühistamine
 • Külaline võib broneeringu tühistada 30 päeva enne saabumist, millest tagastatakse 90%.
 • Tühistamisel vähem kui 30 päeva enne saabumist tagastatakse kliendile 20% summast.
 • Raha tagastatakse kuni 14 päeva jooksul.
 • Thomas’ Home vastutus
 • Thomas’ Home on kohustatud hoidma ettemakstud broneeringuid.
 • Thomas’ Home on kohustatud hoidma kliendile broneeritud korterit.
 • Katkiste seadmete puhul on Thomas’ Home kohustatud võimalikult kiiresti eset parandama või välja vahetama.
 • Thomas’ Home ei vastuta endast mitte sõltuvate asjaolude eest (näiteks tehnilised rikked, kommunaal- või muud teenused).
 • Thomas’ Home ei vastuta kaebuste eest, mis ei ole esitatud koheselt pärast puuduste avastamist.
 • Thomas’ Home ei saa garanteerida täielikku vaikust külaliskorterite kompleksis.
 • Erisoovide täitmise võimalus selgub saabumisel ning ei ole garanteeritud.
 • ThomasHome.ee kodulehe kasutamise põhimõtted
 • Käesoleva kodulehe sisu on autoriõigusega kaitstud.
 • Lubame teil kasutada käesolevatat kodulehte vaid isiklikul ja mittekaubanduslikul eesmärgil. Kodulehe kasutamine muuks otstarbeks on rangelt keelatud!
 • Teil ei ole lubatud reprodutseerida, kopeerida ja avaldada teistel veebisaitidel Thomashome.ee kodulehel avaldatud materjale (välja arvatud juhul, kui oleme selleks teile andnud kirjaliku nõusoleku ja mille võime igal ajal tagasi võtta).
 • Käesolevat kodulehte kasutades nõustute kasutama Thomashome.ee kaubamärki ainult isiklikuks ning mitte kaubanduslikuks otstarbeks ning täitma kõiki käesolevaid tingimusi seadusest tulenevalt.
 • Juhul, kui käesolevaid põhimõtteid on rikutud, on Thomas’ Home-l seadusest tulenevalt õigus alustada kohtumenetlust või piirata ligipääsu www.thomashome.ee kodulehele.
 • Thomashome.ee jätab endale õiguse muuta reegleid etteteatamiseta.
  Broneerides majutuse läbi www.thomashome.ee loetakse antud tingimustega nõustumiseks.